GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚ MINH

Ngày 10 tháng 09 năm 2009 Công ty Cổ phần đầu tư Phú Minh (viết tắt là T-Group)  chính  thức  được thành lập với định hướng xây dựng và phát triển trở thành một thương hiệu cao cấp hàng đầu Vĩnh Phúc chuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe Thể chất và Tinh thần tốt nhất cho xã hội, là đơn vị tiên phong hoạt động theo mô hình công ty đại chúng mang tính chất xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Với khẩu hiệu “SỐNG KHỎE” và tầm nhìn dài hạn, Phú Minh T-GROUP luôn kiên định theo hướng hợp tác chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các tập thể, cá nhân… cùng quan tâm tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng tốt đẹp, tập trung đầu tư vào các dự án cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu bức thiết của toàn xã hội.

Công ty luôn nỗ lực không ngừng nhằm hoàn thiện và mở rộng các hoạt động kinh doanh vì lợi ích của cộng đồng: thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm sạch, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ việc làm, nhà hàng khách sạn, xây dựng tủ sách cộng đồng, … 

Trong bất kỳ lĩnh vực nào, T-Group cũng giữ vững cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mang tới xã hội những giá trị tốt đẹp.

Đến nay, Phú Minh T-Group đã trở thành hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện đầu tiên tại Vĩnh Phúc.