GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trên tinh thần xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khoẻ toàn diện T-Group phát triển giá trị cốt lõi dựa trên 5T:

 1. Tâm thiện:
 • Với T-Group : Tạo ra môi trường làm việc tốt cho nhân viên và Sản phẩm có giá trị tốt đẹp với Khách hàng.
 • Với nhân viên biểu hiện ở sự Trung thực, Tận tâm, Thân thiện trong công việc.
 1. Tín:
 • Với T-Group : Là sự chịu trách nhiệm với Sản phẩm hay dịch vụ cung cấp cho Khách hàng, là sự cam kết về môi trường làm việc tốt cho nhân viên.
 • Với nhân viên : Sự cam kết với Công ty và Khách hàng về Sản phẩm hay dịch vụ mà nhân viên cung cấp. Chữ Tín còn là niềm tin của nhân viên với Công ty, tình yêu sản phẩm và dịch vụ của công ty.
 1. Trí:
 • Với T-Group : Coi nhân tố con người quan trọng hàng đầu. Khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới. Coi trọng việc học tập và rèn luyện đội ngũ nhân viên.
 • Với nhân viên : Đảm bảo Thái độ, Kỹ năng, kiến thức trong công việc mình làm. Luôn có tinh thần học hỏi, rèn luyện, mong cầu sự tiến bộ.
 1. Tập trung:
 • Với T-Group : Tập trung hoàn toàn cho mục tiêu xây dựng hệ sinh thái Chăm sóc sức khỏe chủ động.
 • Với nhân viên : Tập trung với công việc để hoàn thành xuất sắc nhất.
 1. Tinh tấn:
 • Với T-Group kiên trì không bỏ cuộc với mục tiêu lớn mà T-Group đưa ra là Xây dựng hệ sinh thái Chăm sóc sức khỏe chủ động.
 • Với nhân viên : Kiên trì học tập, rèn luyện và làm việc để hoàn thiện bản thân về 3 mặt Tâm – Trí – Lực, từ đó có thể cống hiến sức mình cho sứ mệnh mang sức khỏe tới cộng đồng.