DỰ ÁN

 Các dự án đầu tư 

– Fami Fitness & Yoga Center tại Vĩnh Yên và Phúc Yên: chuỗi Tổ hợp thể thao cao cấp hàng đầu Vĩnh Phúc

– Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Hoa Sen cao cấp hàng đầu Vĩnh Phúc ;

– Thực Phẩm Tốt T-Food: đơn vị hàng đầu Vĩnh Phúc trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm an toàn